fbpx

dec
14
lør
Ekstraordinær Generalforsamling VID Gymnasier
dec 14 kl. 2:00 pm – 5:00 pm

Denne general forsamling sker på baggrund af et ønske om at rykke den ordinære general forsamling til slutningen af året.
Dette er for at vi hurtigere kan komme igang med årets aktiviteter og for at vi kan have et alment regnskabs år. Af denne grund er det forslag det første forslag til vedtægtsændring. Går dette igennem fortsætter vi som ved en ordinær general forsamling, hvis ikke, indkaldes der til ordinær general forsamling i starten af 2020.

Har man forslag til vedtægts ændringer eller lign. som skal tages op til generalforsamlingen, skal dette være sendt til vip@koyocon.dk senest d. 13. december. Dette gælder også ansøgninger om at blive arrangør for Koyo i 2020.

*Dagsorden*
1: Velkomst kl 14:00
2: Valg af ordfører og referent
3: Året der gik v/ Ida Knudsen
4: Regnskabet fremlægges v/ Camilla Poulsen
5: Forslag til vedtægtsændringer
6: Valg af ny bestyrelse i følgende rækkefølge: Formand, næstformand, kasser, 2 menige og 2 suppleanter
7: Det kommende år
8: Eventuelt
9: Sidste chance for at aflevere ansøgning om at blive arrangør

Følg med i debatten på facebook

Menu