fbpx

Hvad er Koyo?

Koyo er danmarks største forening for cosplay- og cosplay-interesserede. Foreningen afholder i løbet af året en række forskellige begivenheder, den største heraf værende KoyoCon med over 900 deltagende. Koyo og KoyoCon samler begge passionerede fans af cosplay, anime, manga, spil og lign. fra hele landet.

Koyo blev stiftet i 2013 og havde i sin tid omkring 200 medlemmer. Tallet har dog været konstant stigende siden. Foreningen har hjemsted i Norddjurs kommune, hvor størstedelen af foreningens aktiviteter finder sted, dog med nogle aktiviteter spredt ud over resten af Djursland.

I 2019 startede Koyo et nyt initiativ kaldet Koyo Cosplay Camp, forkortet KCC. Dette er en weekend workshop, hvor Koyo’s medlemmer får mulighed for at benytte værktøj og materialer som måske ellers ikke ville være muligt at investere i for den enkelte. Derudover tilbydes der vejledning og hjælp med at fremstille medlemmernes selvvalgte cosplays. KCC blev startet op med et stort økonomisk bidrag fra DUFs Lokalforeningspulje.

Koyo, og derigennem Koyo’s medlemmer, er medlem af Bifrost, som er landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge. Gennem Bifrost har Koyo modtaget økonomisk støtte og vejledning, deltaget i kurser og fundet nye samarbejdspartnere med samme fokus på kreativ udvikling og udfoldelse.

Hvis du vil have mere løbende information er du både velkommen til at tjekke vores facebook side.

Medlemskab

Det er muligt at blive medlem af foreningen Koyo på hjemmesiden conbillet.dk. Et medlemskab koster 100 kr. og gælder året ud. Medlemskab kan købes hele året og der er ubegrænset antal.

Det er muligt at købe billet til KoyoCon både for medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer får dog 125 kr. rabat på billetten. Alle frivillige ved KoyoCon skal være medlemmer, så de er forsikret under foreningen. 

Et medlemskab giver eksklusiv adgang til Koyo Chibi og Koyo Cosplay Camp. Koyo Chibi er som udgangspunkt et gratis event for medlemmer. Der kan dog forekomme ekstra udgifter, f.eks. i forbindelse med vores årlige Djurs sommerlands tur. Koyo Cosplay Camp kræver billet, og disse kan kun købes af medlemmer.

Medlemmer får information om relevante begivenheder på mail, så de er sikre på aldrig at misse noget. Dog sender Koyo maks 4 mails om året, så man skal ikke være bange for at vi fylder indbakken helt op.

Medlemmer har desuden mulighed for at stemme og stille op til poster i bestyrelsen ved Koyo’s Generalforsamling.  

Ønsker medlemmer selv at oprette events der er åbne for andre medlemmer af foreningen, er det muligt at søge Koyo’s initiativstøtte. Dette inkluderer promovering, penge til materialer el.lign. og lån af materialer/udstyr.

Ansøg Koyo’s initiativstøtte?

Ønsker medlemmer selv at oprette events der er åbne for andre medlemmer af foreningen, er det muligt at søge Koyo’s initiativstøtte. Dette inkluderer promovering, penge til materialer el.lign. samt lån af materialer/udstyr.

Der er nogle krav i forbindelse med ansøgning om støtte:

 1. Eventet skal være åbent for at andre Koyo medlemmer kan deltage.
 2. Ved lån af materialer/udstyr skal disse leveres tilbage efter brug. Hvordan aftales nærmere ved den enkelte ansøgning.
 3. Ved økonomisk støtte skal overskydende penge returneres til Koyo.
 4. Alle events skal afrapporteres: Hvordan gik eventet? Antal deltagere? Inkluder gerne billeder/video. Ved økonomisk støtte inkluderes her også kvitteringer fra køb. 
 5. Det skal fremgå tydeligt at Koyo støtter eventet (gælder dog ikke hvis man kun ønsker hjælp med promovering). 
 6. Koyo har altid ret til at promovere eventet.

For at ansøge om støtte skal et medlem skrive til kontakt@koyocon.dk med relevant information for ens ansøgning. Dette inkluderer:

 1. Beskrivelse af det event der ønskes afholdt.
 2. Beskrivelse af den støtte der ønskes. Hvis der ønskes økonomisk støtte skal der inkluderes et budget for eventet. 
 3. Dato og lokation for eventet.
 4. Hvis man ansøger som flere bør alle navne inkluderes i ansøgningen.
 5. Ansøgningsfrist er senest 14 dage inden eventet.
Menu