fbpx

Medlemsskab

Alle er velkomne i foreningen, uanset om man selv deler vores interesser eller blot ønsker at støtte op om fællesskabet.

Det er muligt at blive medlem af foreningen Koyo på hjemmesiden conbillet.dk. Et medlemskab koster 100 kr. og gælder året ud. Medlemskab kan købes hele året og kan ikke refunderes.Fordele til dig

Et medlemskab giver adgang til alle foreningens arrangementer, herunder Koyo Sommer, Koyo Cosplay Camp og Koyo Chibi. Der kan dog forekomme ekstra udgifter, f.eks. kræver Koyo Cosplay Camp typisk en mindre entré betaling. 

Derudover giver medlemskabet adgang til køb af de billigere Koyocon medlemsbilletter. Selvom man ikke har mulighed for at deltage til foreningens mindre arrangementer, tjener medlemskabet sig ind allerede til Koyocon.

Medlemmer får information om relevante begivenheder på mail, så de er sikre på aldrig at misse noget. Dog sender Koyo maks 4 mails om året, så man skal ikke være bange for at vi fylder indbakken helt op.

Ønsker medlemmer selv at oprette events der støtter op om foreningens formål, såsom cosplay picnics eller specielle biografvisninger, er det muligt at søge Koyo’s initiativstøtte. Dette inkluderer promovering, penge til materialer el.lign. og lån af materialer og udstyr.

Medlemmer har desuden mulighed for at stemme og stille op til poster i bestyrelsen ved Koyo’s Generalforsamling. På generalforsamlingen kan man derfor få stor indflydelse på foreningens udvikling det kommende år.

Sidst men ikke mindst har foreningen en forsikring som dækker alle medlemmer under vores arrangementer. Dette dækker udgifter og erstatning hvis et medlem kommer til skade når de hjælper connen, fx i forbindelse med at sætte scenen op, får smadret sine briller, eller hvis man kommer til at gøre skade på lokationen.Hvad får foreningen ud af medlemsskaber?

Helt fundamentalt er en forening intet uden dets medlemmer. Det er selve grundstenen i foreningslivet.
Historisk har Koyo ageret mere som en event organisation end en forening, men dette sætter en begrænsning på hvilke retninger foreningens kan udhvikle sig i fremtiden. Derfor har bestyrelserne i de senere år arbejdet særligt på at udhvikle selve medlemsskabet og gøre det attraktivt.

Vi ønsker at give vores deltagere ejerskab over foreningen. Jo flere som føler sig involverede i foreningen, fx gennem et aktivt medlemsskab, jo bedre et indblik får bestyrelsen og arrangørgrupperne i deltagernes ønsker.

Foreningsstøtte
I Koyo arbejder vi aktivt på at blive en folkeoplysende forening, med forventning om at blive godkendt i løbet af 2022. Som folkeoplysende forening har vi mulighed for at modtage aktivitetstilskud af kommunen. Der er her tale om et beløb som kan svare til vores medlemsindtægter fra alle medlemmer under 25 år. Når vi søger aktivitetsstøtte, baseres beløbet på sidste års medlemstal, og derfor er der vigtigt for os allerede i år at øge vores medlemstal til næste års ansøgning.

Bifrost
Udover at Koyo selv kan modtage kommunal tilskud, sender vi hvert år også vores medlemstal til Landsforeningen Bifrost. Bifrost får årligt tildelt et millionbeløb fra Tipsmidlerne som fastsættes efter de samlede medlemstal i lokalforeningerne. Her udgør Koyo en væsentlig andel. Pengene bruges på at drive sekretariatet som igennem årene har hjulpet Koyo med fondssøgning og kontakt med kommunen, kurser, forsikring og giver adgang til de puljer som har startet Koyo Cosplay Camp. Jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står landsforeningen til at hjælpe os.

Fondssøgning
Et højere antal medlemmer giver indirekte muligheden for at modtage flere fondspenge. Når fonde tildeler midler til ansøgere, lægger de som regel stor vægt på hvor mange mennesker der vil få glæde af ressourcerne. Når vi søger udstyr er det som regel med henblik på at bruge det til flere af vores arrangementer, og derfor vil der blive kigget på vores medlemstal frem for billetsalg. Derudover tildeler mange fonde ikke penge til arrangementer som laver overskud fra billetsalget. Når vi gør billetprisen lavere, og medlemsindtægter højere, kan vi derfor modtage flere penge fra fonden.

Ved at dele billetprisen op i mindre bidder, får Koyo derfor ikke kun mange flere midler til rådighed, men det giver også deltagerne mulighed for at opdele betalingen over flere måneder.
Får man ikke brugt sit medlemskab det pågældende år, enten fordi man blev forhindret eller der blev udsolgt til vores arrangementer, refunderer vi gerne medlemskabet.

Afsluttende er det bare fedt at kunne kalde os Danmarks største cosplay forening.